Om föreningen

Föreningen Ubuntu Sverige, med firma Föreningen Ubuntu Sverige, förkortat till FUSE, är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, som i samråd med LoCo’t Ubuntu-se skall främja spridning av och kunskap om fri mjukvara i Sverige.

Föreningens primära syfte skall vara att stödja aktiviteter om och kring Ubuntu. Exempelvis genom hjälp med att ta fram informationsmateriel till aktiva forummedlemmar, framtagande och tryckning av flygblad och affischer, skyltar, montrar förlagskampanjer, informationsmöten. Sådant som kan stötta dem i deras arbete för spridningen av användadet av Ubuntu.

Föreningen skall stödja närvaro vid mässor och liknande och gärna själv deltaga i mån av möjlighet. Föreningen avser även att upprätta en internetbaserad webb-shop som av sin vinst skall kunna stödja verksamheter enligt föregående. Föreningen arbetar i första hand för Ubuntus utbud i detta sammanhang, men all verksamhet som förbättrar och möjliggör spridningen och användningen av fri mjukvara skall stödjas av föreningen, i mån av tid och resurser.

Föreningens insamlade medel och medlemsavgifter skall användas till att stödja verksamheter som nämnts ovan, om fri och öppen mjukvara samt fria Linux operativsystem. Föreningen granskar inkomna ansökningar och projektförslag från medlemmar och betalar ut godkända ersättningar då syftet främjar föreningens mål.

Föreningens verksamhet genomförs i samråd med representanter för LoCo’t FUSE som är det av internationella Ubuntus godkända svenska forumet och dess representant.