Skadlig mjukvara på internet

Skadlig mjukvara på internet är ett problem som inte försvinner. Snarare tycks problemet öka. I takt med att vi fått alltmer avancerade webbläsare och webbplatser har angreppsmöjligheterna mångfaldigats och det finns idag ingen riktigt heltäckande och bra lösning när det gäller skydd mot skadlig mjukvara.

Mer än bara virus och trojaner

Under 80- och 90-talet var datorvirus ett växande problem. Virusen spreds ursprungligen via disketter och programfiler som laddades upp på BBS:er. De flesta virus var, med dagens mått mätt, relativt harmlösa. De orsakade förstås problem, för de användare som drabbades, men det var ändå ingenting mot det som komma skulle.

Internet förändrade allt

Under andra halvan av 90-talet förändrades förutsättningarna drastiskt i och med att allt fler anslöt sina datorer till internet. Att utbyta filer och program via disketter var ett tidsödande och krångligt sätt att sprida virus.

Med var och varannan dator ansluten till nätverket exploderade plötsligt möjligheterna att sprida virus. Intresset för att sprida trojaner – program som sägs göra en sak, men som samtidigt gör någonting illvilligt utan användarens vetskap – ökade lavinartat och gav goda möjligheter för den som ville utnyttja andras datorkraft för egna syften, eller helt enkelt få tillgång till andras hemliga information.

Den smarta webben och the internet of things

Utvecklingen har förstås inte stannat där. I och med att webbläsarna och webbplatserna blivit alltmer avancerade har det skapats ännu fler kanaler för skadlig mjukvara och även helt legitima webbplatser med gott rykte har visat sig vara drabbade av kod som till exempel använder besökarnas datorer för att bryta kryptovalutor.

Att allt fler apparater numer ansluts till internet gör problemen än värre. Du vet förstås att du behöver köra virusskydd och installera uppdateringar på din dator, men när gjorde du det senast på ditt moderna, wifi-anslutna kylskåp?

Man kan lätt tro att bara nya konsumentprodukter är drabbade, men när det gäller skadlig programvara online går ingen säker. Framtiden inom säkerhet  ligger ändå i voip och lösningar så som Refurbished Cisco VoIP vilka applicerar avancera protokoll för att säkra att inga intrång sker.