Föreningens syfte och verksamhet

Föreningen Ubuntu Sverige är en helt ideell förening som självständigt verkar för spridningen av öppen källkod samt operativsystemet Ubuntu.

Hur gör vi för att nå ut till allmänheten?

Föreningen har tryckt upp flygblad som vem som helst, utan kostnad kan beställa från vår butik.

Dessa flygblad går även att ladda ner från föreningens filarkiv. Vi försöker också anordna evenemang och uppmuntrar personer till att hålla egna projekt. Personer som tänker hålla eget/egna projekt eller evenemang kan ansöka om bidrag.

Vad gör vi för att synas på webben?

Vi är med i ett nätverk nätverk som kallas för svenska FOSS-nätet.

Svenska FOSS-nätet är en sammanslutning av webbplatser som har Fri och Öppen källkods-programvara gemensamt. Tanken med nätverket är att det ska bli lättare för nytillkomna att hitta aktuell, relevant och läsvärd information om Fri programvara och Öppen källkod.Föreningen Ubuntu Sverige, med firma Föreningen Ubuntu Sverige, förkortat till FUSE, är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, som skall främja spridning av och kunskap om fri mjukvara i Sverige.