FAQ

Ett medlemskap innebär rösträtt vid möten.

Medlemskapet kostar 120kr om året.

Ett medlemskap köps via butiken.

öreningens insamlade medel och medlemsavgifter skall användas till att stödja
verksamheter som hjälper till att sprida fri och öppen mjukvara samt fria Linux operativsystem.
Föreningen granskar inkomna ansökningar och projektförslag från medlemmar och betalar ut godkända ersättningar då syftet främjar föreningens mål.